Sürdürülebilirlik yolculuğunuzda sizlere destek olmak için varız

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, ürün ve hizmetleri hayata geçirirken,

  • kaynakları yenisine ihtiyaç olmadan yerine koymayı,
  • tüm toplum ve bireylerin refahına yönelik üretimi ve tüketimi
  • çevreye zarar vermemeyi

gözetmek demektir.

Organizasyonlarda başarıyı finansal kriterler üzerinden ölçmekle yetinenler, kendilerini kısıtlı bir bakış açısına mahkum etmiş demektir. Artık başarının anahtarı, sadece finansal değer değil, çevresel ve sosyal değer üretmekle doğrudan bağlantılı. Sürdürülebilirliği stratejik gündeminize almadığınız her gün, gelecekteki başarınızdan bir adım uzaklaşıyorsunuz.

Sürdürülebilirlik Araştırması ve Seminerleri

Sürdürülebilirlik Araştırması ve Seminerleri

Sürdürülebilirlik Değerlendirme ve Stratejisi

Sürdürülebilirlik Değerlendirme ve Stratejisi

Etki Ölçümlemesi ve Sürdürülebilirlik Raporlaması

Etki Ölçümlemesi ve Sürdürülebilirlik Raporlaması

Kurumsal Sürdürülebilirlik Gelişim Desteği

Kurumsal Sürdürülebilirlik Gelişim Desteği

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

Ne Yapıyoruz?

Brika Sürdürülebilirlik olarak kurum ve kişilere sürdürülebilir bir gelecek tasarlarken destek olmaya çalışıyoruz.

Kurum ve organizasyonların sürdürülebilir geleceğe dönük adımlarını birlikte tanımlıyor, uygulama yol haritasını çıkarıyor, kilit projeleri tasarlıyor, başarı ölçütlerini birlikte belirleyip, ölçüyoruz.

Özel Sektör için Sürdürülebilirlik

Özel Sektör için Sürdürülebilirlik

Kâr, hisse değeri, gelir, pazar payı, masraflar, sermaye ve yatırım geri dönüşü, risklerin yönetimi derken sürdürülebilirlik artan bir şekilde kurumların gündemine girmektedir. Yakın bir zamana kadar denetimin, kurumsal hayırseverliğin ve sosyal sorumluluğun bir parçası gibi algılansa da, artık iş stratejisinin, performans iyileştirmenin, inovasyon ve büyümenin parçası olduğu görülmektedir.

Sürdürülebilirlik kısa dönemde maliyetler üzerindeki baskıyı hafifletirken, uzun dönemli büyüme ve şirket değerinde artış için önemli bir baz oluşturmaktadır.

Tüm Kurumlar için Sürdürülebilirlik

Tüm Kurumlar için Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, uzak görüşlü davranarak, kurumun gelecekte olabilecek problemlerine karşın bugünden akıllı kararlar verilmesidir. Genel olarak çevresel zararın yok edilmesine, sosyal etkinin artırılmasına çalışır.

Öte yandan, iklim değişikliği ve malzeme ve kaynak darboğazına karşı mücadele; doğal ekosistemlerinin iyileştirilmesi; yiyecek, su, enerji, ulaşım, konut, sağlık hizmetleri, yerleşim alanlarının dayanıklılığı gibi alanlardaki pazar fırsatlarına odaklanabilmektir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Eylül 2015’te Dünya liderlerinin imzası ile, 1 Ocak 2016’de devreye giren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), 2030’a kadar yoksulluğu ortadan kaldırmak, eşitsizliğe karşı savaşmak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek etrafında ve ‘kimsenin geride kalmayacağı’ prensibiyle oluşturulmuştur. 2000-2015 döneminde, özellikle yoksulluk, eğitim ve altyapılar konusunda ilerleme kaydedilen Binyıl Kalkınma Hedefleri (Millenium Development Goals) üzerine gelmişlerdir.

Bu 17 Hedef, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor. Hedefler birbiriyle bağlantılıdır; bir hedefte başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır.

Taahhütleri kapsamında her ülkenin hedeflere yönelik ilerlemesi takibi yapılacak; bu doğrultuda ülkeler kaliteli, şeffaf ve erişilebilir veri sağlayacaklardır. Ülke seviyesinde analizler ve küresel düzeyde değerlendirmeler yapılacaktır.

İletişim

Daha fazla bilgi için lütfen bize bir mesaj atmaktan çekinmeyin!

Bize aşağıdaki formu doldurarak veya info@brikasurdurulebilirlik.com adresine mail atarak ulaşabilirsiniz!

    Sürdürülebilirlik yolculuğunuzda sizlere destek olmak için varız
    X