SKH5 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

SKH5 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması yalnız temel insan hakkı değildir, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için kritik önem taşır.

Günümüzde, 15 yıl öncesine göre daha çok sayıda kız çocuğu okula gidiyor; bölgelerin çoğunda ilköğretimde cinsiyet eşitliği sağlanmış durumdadır. Kadınlar artık, tarım dışında ücretli işgücünün %41’ini oluşturuyor; bu oran 1990 yılında %35 idi.

🔴 2018 yılında Türkiye’de istihdam oranı erkeklerde %65.8 olurken, kadınlarda bu oran %29.7.

🔴 15-24 arası genç nüfusta işsizlik oranı erkeklerde %19.2, kadınlarda %27,9.
Çalışmayan ve eğitim görmeyen gençlerin tüm topluma olan oranı erkeklerde %16 iken, kadınlarda %33.6.

🔴 Türkiye’de hiçbir okul bitirmeyen erkeklerin istihdam oranı %49.8 iken, bu oran kadınlarda %20.8

🔴 Lise mezunu erkeklerin %64.3’ü istihdamdayken kadınların sadece %25.7’si istihdamda.

🔴 Yükseköğretim kurumundan mezun erkeklerin istihdam edilme oranı %78.4, kadınların ise %61

Kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin çarpan etkisi yarattığı ve ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırdığı defalarca kanıtlanmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, bu başarıların üzerine inşa ederek, kadınlar ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı her yerde ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bazı bölgelerde işgücü piyasasında hala büyük eşitsizlikler var, kadınlar hala işe eşit erişime sahip değiller. Cinsel şiddet ve istismar, ücretsiz bakım ve ev işlerinin eşitsiz bölüşümü ve kamu görevlerinde ayrımcılık hala büyük engel teşkil ediyor.

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için, kadınların arazi ve mülk gibi ekonomik kaynaklar üzerinde eşit haklara sahip olmasını sağlamak hayati önem taşıyan bir hedeftir. Aynı şekilde, cinsel ve üretme sağlığına herkesin erişmesini sağlamak da hayati önem taşıyor. Günümüzde kamu görevindeki kadın sayısı her zamankinden daha yüksek; ancak kadın liderlerin teşvik edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini daha ileriye götürecek politikalar ve mevzuatın güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Yazar Hakkında /

info@brikasurdurulebilirlik.com

Sürdürülebilirlik yolculuğunuzda sizlere destek olmak için varız
X