Hizmetler

HİZMETLERİMİZ

Sürdürülebilirlik dönüşümü mutlaka başarılı olması gereken bir değişim sürecidir. Geleneksel iş yapış yöntemleri yeterli olmamaktadır.

  • Sistemli yaklaşımlar ile, sürdürülebilir dönüşümünün ekolojik, ekonomik, sosyal ve insani tüm boyutlarında destek veriyoruz.
  • Ötesinde, tecrübemiz ve araştırma becerilerimiz ile, kurumlara yönelik yaklaşımlar uyguluyoruz.
Sürdürülebilirlik Araştırması ve Seminerleri

Sürdürülebilirlik Araştırması ve Seminerleri

Sürdürülebilirlik Değerlendirme ve Stratejisi

Sürdürülebilirlik Değerlendirme ve Stratejisi

Etki Ölçümlemesi ve Sürdürülebilirlik Raporlaması

Etki Ölçümlemesi ve Sürdürülebilirlik Raporlaması

Kurumsal Sürdürülebilirlik Gelişim Desteği

Kurumsal Sürdürülebilirlik Gelişim Desteği

Sürdürülebilirlik Araştırması

Sürdürülebilirlik gündeminin kurumların kendi etki alanları üzerinde anlaşılması ve kurgulanmasına destek vermek amacıyla, farklı araştırma hizmetleri sunmaktayız.

Bunların bazıları şöyle sıralanabilir:

DÖNGÜSEL EKONOMİ ARAŞTIRMALARI

Amacı sadece ekonomik büyüme ve karlılık olan hiçbir sektör veya şirket sürdürülebilir olamayacaktır. Bu doğrultuda, her sektör kendi etkisine sağladığı ekonomik refah, sosyal katkı ve çevresel zararsızlık ekseninde bakmalıdır.

Kurumlara kendi sektör ve ürünleri bazında ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlayabilmelerine yönelik analiz ve incelemeler sunuyoruz.

Bu alandaki bazı işbirliklerimiz;

YAŞAM DÖNGÜ ANALİZLERİ

Artan çevre duyarlılığına paralel olarak teknoloji ve yaşam düzeylerindeki gelişmeler sonucunda her tür projenin topluma maliyeti, performansı gibi geleneksel parametrelerin yanı sıra doğal kaynakların kullanımı ve küresel çevre sorunlarına yol açma olasılığı karar verme süreçlerinde gittikçe daha kritik konular olmuştur.

Yaşam Döngüsü Analizi, bu karmaşık karar verme süreçlerinde başvurulan ve sürekli geliştirilen bir yöntemdir. Bir ürün ya da hizmet üretiminde kullanılan ham maddelerin elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım sonrası atık olarak bertarafı da kapsayan yaşam döngüsünün farklı aşamalarındaki çevresel etkilerini belirlemek, raporlamak ve yönetmek için kullanılan bir yöntemdir.

Bu alandaki bazı işbirliklerimiz;

  • Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
  • Eczacıbaşı Yapı Gereçleri | Banyo Ürünleri

İKLİM MODELLEMELERİ

İklim değişikliklerinin etkilerini anlamak, kurumların geleceklerini planlamalarında en önemli konulardan olacaktır. Enerjiden sigortacılığa, üretimden hizmetlere her sektör ve iş tipi kendi etkilerini anlamalı, öngörüler geliştirebilmeli ve buna bağlı uzun dönemli planlama yapmalıdır.

Kurumlara, iklim değişikliğinin etkilerini anlama; kendi sektör ve işlerine yönelik etkilerini görme; ve buna bağlı olarak yatırım ve planlama yapmalarına destek olacak araştırmalar yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ve Stratejisi

DEĞERLENDİRME

Sürdürülebilirlik uzun soluklu bir yolculuktur. Kurumların gelişimlerini dönem dönem gözden geçirmeleri, bu doğrultuda plan ve uygulamalarına yön vermeleri gerekir.

Kurumların hedef, fonksiyon ve konuları bazında değerlendirmelerini yaparak şu soruları cevaplamalarına yardımcı oluyoruz:

•Misyona yönelik koyulan hedeflerde neredeyiz? Misyona yönelik hedeflendirme yeterli mi?
•Hangi uygulama alanlarında nasıl ilerliyoruz?
•Uygulama için gerekli organizasyon, sistem ve süreçler yeterli mi?
•Yaygınlaştırma nasıl? En iyi uygulama paylaşımları ve ortak projeler yeterince yapılıyor mu?
•Hedefleri gerçekleştirme için yeterli planlama ve projelendirme var mı?
•Kültürü yaygınlaştırma ve becerileri geliştirme boyutu nasıl?
•Liderlik yeterli mi?

PLANLAMA

Kurumların günden güne sürdürülebilir yöntemlere doğru dönüşmesi, sürdürülebilirlik vizyonun olması ve uzun döneme ait planlama yapılması ile mümkündür.
Bu amaçla kurumlara;
• Sürdürülebilirlikten beklentilerini tanımlanmaları
• Vizyonlarını belirlemeleri
• Paydaş önceliklerini tanımlamaları
• Etkilerini analiz etmeleri
• Hedeflerini oluşturmaları
• Uzun dönemli projeler tanımlamaları
desteğimizi sunuyoruz.

Bu alandaki bazı işbirliklerimiz;

  • İstanbul Havalimanı – İGA
  • Nobel İlaç
  • TYH Tekstil A.Ş.
  • Denge Kimya

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

Sürdürülebilirlik çalışmalarının ‘sürdürülebilir olması’, konunun yapısal olarak yönetimi ile mümkündür. Bu amaçla sistemin gözden geçirilmesini önermekteyiz:
–Yapılan planlamalar, uygulamadaki gereklilikler, değişen ve/veya gelişen şartlar ile dönemsel olarak yeniden gözden geçirilmelidir.
–Değişen iş dinamikleri, sürdürülebilirlik gündemindeki yeni öncelikler, gelişen teknoloji ve akımlar bu gözden geçirme sürecinin parçasıdır.
–Ötesinde, kurum kültüründeki yaygınlaştırma yine sadece planlama konusu değildir. Düzenli olarak incelenmesi, liderlik, beceriler ve yapılar içerisinde desteklenmesi gereken bir konudur. İletişim planın ayrılmaz bir parçasıdır.
–Özetle, gözden geçirme ve yeniden planlama, döngüsel bir bakış açısıdır.

Hem bu tip sistemlerin yaratılmasında hem de mevcut sistemlerin dönemsel olarak gözden geçirilmesinde destek veriyoruz.

Etki Ölçümlemesi ve Sürdürülebilirlik Raporlaması

Sürdürülebilirlik yolculuğuna çıkmış olanlar için, hangi alanlarda ilerleme kaydetmek istediklerini yüksek seviyede belirleyip, o alanlarda kurum içerisinde geliştirdikleri projeler veya uygulamalar ile veri yapılarının oluşmasına, buradan da başlangıç noktasına göre nasıl ilerlediklerine bakmalıdır.

Kurumların hedeflere göre ilerlemeye nasıl bakılacakları, nasıl ölçülecekleri ve raporlanacakları konularında destek veriyoruz:
• Hangi veriler, nasıl ölçülecek?
• Ne sıklıkta raporlanacak?
• Nasıl raporlanacak

Etki ölçümlemesi hizmetimiz ile Yatırımın Sosyal Getirisi – Social Return on Investment – SROI yöntemini kullanarak mevcut yatırımların yarattığı sosyal ve çevresel etkiyi ölçüyor; gelecek süreçlerin tasarımlarında kurumlara destek oluyoruz.

ETKİ ÖLÇÜMLEMESİ

Yapılan yatırımların yarattığı faydanın ölçümlenmesi ve süreçlerin bu analizin sonuçlarına göre düzenlenmesi işlerin sürdürülebilirliği için önemlidir. Social Return on Investment – Yatırımın Sosyal Getirisi – SROI ölçümlemesi hizmetimiz ile kurumların sürdürülebilirlik yatırımlarının yarattığı sosyal etkiyi ölçümlemek ve böylelikle gelecekteki etkilerini arttırmalarına destek olmak için çalışıyoruz.

  • SROI Nedir? Yatırımın Sosyal Getirisi (SROI), sosyal değer kavramını anlamak, sosyal etkiyi yönetmek ve maksimize etmek için dünyada en yaygın olarak kullanılan etki analizi çerçevesidir.

Bu alandaki bazı işbirliklerimiz;

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

Sürdürülebilirlik raporlama çalışması şu açılardan faydalıdır:

• Kurum içerisinde sürdürülebilirlik konusuna dikkat çeker; bilincin oluşmasına ve yaygınlaşmasına yöneliktir.
• İş birimlerinin veya fonksiyonlarının bu konuya katkısını bekler; projeler ve uygulamalar ile hedeflere yönelik çalışmalarına ve bu sayede metriklerin oluşmasına yol açar.
• Bir ölçümleme sisteminden genel olarak bekleyeceğimiz faydayı sağlar: “Ölçülen yapılır” felsefesini devreye sokar; çabayı ve dikkati çeker; gelişmeyi gözaltına alır; organizasyonun davranış şeklini yönlendirir.

Raporlamanın amacı, kurumun uzun dönemli bakış açısı kapsamında tüm paydaşları ve gezegen/ insan/kâr bakış açısıyla nerede olmak istediğini belirten hedeflerine göre hangi noktada olduğunun belirtilmesidir.

Kurumlara, hangi raporlama şeklini seçmeleri; mevcut eforlarını nasıl raporlamaları ve etkin raporlar yazmaları süreçlerinde destek veriyoruz.

Bu alandaki bazı işbirliklerimiz;

Kurumsal Sürdürülebilirlik Gelişim Desteği

EĞİTİM HİZMETLERİ

Sürdürülebilirlik etrafında becerilerin geliştirilmesi, vizyonun içselleştirilmesi ve uygulamanın başarısı için kaçılmazdır. Bu amaçla farklı tip ve konu başlıklarında eğitimler planlanabilecektir.

Fikir vermesi açısından yaptığımız eğitim başlıklarından bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
–Sürdürülebilirlik Felsefesi
–Sürdürülebilir Kalkınma Prensipleri : Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? SDG’ler nedir?
–Sürdürülebilirlik İnovasyonu
–Döngüsel Ekonomi ve Uygulama Örnekleri
–Paydaş Yönetimi ve Etkileri
–Sürdürülebilirliğin İş’lereYönelik Uygulama Alanları, Faydası
–Sürdürülebilir Pazarlama / Satış
–Geleceğin Enerji İhtiyaçları Nasıl Karşılanır? Alternatiflerimiz Neler?
–İklim Değişikliği Nedir? İş’lereve Bizlere Etkisi
–Atık, Su ve Malzeme Yönetimi–Sürdürülebilirlik Liderliği Neden Önemli?
–Değişim Yöneticileri için Sürdürülebilirlik Kültürü–Sürdürülebilirlik Hikayeciliği
–Sürdürülebilirliğin İnsan Kaynakları Üzerinde Etkileri

Bu eğitimlerde yöntemimiz, içeriğin sektör ve/veya alan doğrultusunda dünyada en iyi uygulamalarını tanıtmak, kurumun vizyon ve planı doğrultusunda uyarlamak, interaktif sunum (fasilitasyon, oyunlar, anket, vs ile) oluşturulması şeklinde olabilmektedir. Her bir eğitim kurum ve organizasyonun ihtiyacına özel planlanmaktadır.

YÖNETİŞİM DESTEĞİ HİZMETLERİ

•Sürdürülebilirlik gündeminin yönetilmesi, hem bu konuda sağlıklı bir planlama yapılması, hem ekiplerin bu gündem etrafında harekete geçirilmesi hem de değişim yönetimi yapılmasını gerektirir.
•Bu noktada, mevcut yapınıza dışarıdan katılan uzman göz olarak, tavsiye edici, yönlendirici ve bazen denetleyici rollerle destek sağlıyoruz.
• Komite veya projelerin işleyişinin ve iç uygulamaların etkisini ve verimliliğini arttırmak, değişim yönetimini etkin yapmak, becerilerin oluşması ve geliştirilmesinde katkı sağlamaktır için sizlere destek veriyoruz.

ORGANİZASYONEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Sürdürülebilirlik mutlaka başarılı olması gereken bir dönüşümdür. Sistemleri dönüştürmek nispeten kolaydır; kültürü dönüştürmek ise daha zor…

Bu dönüşümde liderleri, takımları ve değişimi yönetmeye çalışanları farklı yöntemlerimiz, tecrübemiz ve koçluğumuz ile destekliyoruz.

Sürdürülebilirlik yolculuğunuzda sizlere destek olmak için varız
X