RAPORLAMA STANDARTLARINDA GÜNCELLEMELER II: TSRS – Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

RAPORLAMA STANDARTLARINDA GÜNCELLEMELER II: TSRS – Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

Raporlama standartlarındaki güncelleme ve değişimler ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir.

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), ISSB’nin IFRS S1 ve S2 standartlarına dayalı ulusal sürdürülebilirlik standartlarını 2024 raporlama döneminden itibaren zorunlu kılacağını açıklamıştır.

İlk aşamada zorunlu raporlama yapacak şirketler için şöyle bir karar diyagramı yayınlanmıştır:

Eğer şirket, aşağıdaki listede[1] sıralanan şirketler arasında yer almıyorsa, raporlama zorunlu olmayacaktır.

Listede yer alan şirketler için soru seti devam etmektedir: BDDK’ya tabi olmayan şirketler için aşağıdaki şartları sağlayıp sağlamadığı sorgulanmaktadır:

Son iki raporlama döneminde aşağıdaki eşik değerlerden en ikisini aşan şirketler, TSRS uyumlu raporlama yapmak zorundadırlar:

  • Aktif toplam – 500 Milyon Türk Lirası
  • Yıllık net satış hasılatı – 1 Milyar Türk Lirası
  • Çalışan sayısı – 250 kişi

Kapsama dahil olmayan kuruluşlar ise gönüllü raporlama yapabilecektir.

Mevcut gereklilikleri sağlayan şirketler için ilk raporlama yılı 2024 olacak, ve ilk raporlar en geç Eylül 2025’te yayınlanmış olacaktır. (KGK bilgilendirme toplantısında tanımlanan kapsama giren yaklaşık 1400 şirket olduğu aktarılmıştır)

Standartların uygulanmasına dair rehber doküman KGK tarafından yayınlanacaktır. KGK, bilgilendirme toplantısında belirli bir şekle tabi kalmaksızın aktarılması gereken içeriklerin aktarılıyor olmasına önem verdiklerini paylaşmıştır.

Güvence/denetim sağlayacak kurum ve kişilerin belirlenmesi KGK tarafından sınav yoluyla yapılacaktır.

Ayrıca KGK’ın bilgilendirme toplantısında AB ile ilişki içinde olan şirketlerin değişen AB standartlarını da yakından takip etmeleri; iş yapış şekillerinde buna göre güncellemeler yapmaları; raporlama kriteri olan CSRD ile de uyumluluğu gözetmeleri önerilmiştir.

Kaynaklar:

[1] https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/sustainability/Duyuru_Surdurulebilirlik.pdf

Yazar Hakkında /

ozgetugrali@gmail.com

Sürdürülebilirlik yolculuğunuzda sizlere destek olmak için varız
X