Çözümler

ÇÖZÜMLER

Hizmetlerimizin paralelinde oluşturduğumuz çözümler ile kurumların sürdürülebilirlik yolculuklarında ihtiyaçları olabilecek destekleri sunuyoruz.

Sürdürülebilir Markalar ve İletişimi

Markanızı sürdürülebilir yapmak yolunda algısını değerlendirmenize ve ileriye yönelik planlamanıza destek veriyoruz. İç ve dış paydaşlarınıza yönelik sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasına destek veriyoruz

Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları

Yaşam alanlarınız ve şehirlerin sürdürülebilirlik prensipleri ile tasarımı ve dönüştürülmesine yardımcı oluyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Gündemi

Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi’nin kurum gündemleri içerisine girmesi ve uygulanmasına yönelik çalışıyoruz.

Dijitalleşme

Verimliliklerin, bilgi paylaşımının, yaşam ve iş yapış şekillerinin bilinenden öte dönüşümüne destek verecek dijitalleşmenin kurumsal ve sektörel olarak değerlendirilmesi ve uygulanmasına destek veriyoruz.

Etki Ölçümlemesi

Social Return on Investment – Yatırımın Sosyal Getirisi – SROI yöntemini kullanarak kurumların sürdürülebilirlik yatırımlarının yarattığı sosyal etkiyi ölçümlemek ve böylelikle gelecekteki etkilerini arttırmalarına destek olmak için çalışıyoruz.

Döngüsel Ekonomi

Sınırlı olan doğal kaynakların kaybolmadan yeniden hayata kazandırılması üzerine kurulu bu endüstri modellemesinin prensiplerinin bilinmesine ve projelendirilmesine yardımcı oluyoruz.

Biyomimetik

Doğanın gücünü yine doğadan esinlenerek modelleyen bu kavramın tanıtılması ve uygulanmasına yardımcı oluyoruz.

Sürdürülebilirlik Projeleri

Kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmada ihtiyaç duyabileceklerinizin projelendirilmesine ve uygulanmasına destek veriyoruz.

Sürdürülebilirlik yolculuğunuzda sizlere destek olmak için varız
X