Sürdürülebilirlik için Mutlu Gençler…

Sürdürülebilirlik için Mutlu Gençler…

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananları merak, şaşkınlık ve endişe ile takip ettiğimiz şu günlerde, konunun paydaşlarına bir perspektif sunması amacıyla tartışmayı, makro bir bakış açısına, sürdürülebilir bir gelecek için neden ve nasıl gençlere ihtiyacımız olduğu noktasına çekmeyi arzu ediyoruz.

Sürdürülebilirlik, dünya ve Türkiye gündemine girdiği ilk günlerden beri, yapısal bir formatla kavramı ve aciliyetini tanıtıp, gençleri parçası yapmak için çalışıyoruz. Üniversitelerde akademik dersler veriyoruz, lise öğrencilerine kamplar düzenliyoruz. Davet edildiğimiz hemen hemen her yere gidip konuşmalar yapıyor, söyleşilere katılıyoruz.

Tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz arasında en hızlı geri dönüş aldığımız ve etkiyi hissettiğimiz alan bu alan. Gençler gezegenin problemlerini hızlıca anlıyor; sosyal, çevresel ve ekonomik boyutları birlikte değerlendirebiliyor ve en önemlisi “neden” diye sorabiliyorBu bizlere gelecek için bir ümit veriyor.

Neden? Çünkü bu dönüşümde gençlerin hem akıl ve vicdanlarına hem de enerjilerine ihtiyacımız var… Bu dönüşümde bizimle olmaları, mutlu ve umutlu olmaları ise en kritik nokta.

Peki Gençler Mutlu mu?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “İstatistiklerle Gençlik 2019” araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun %15,6’sını oluşturan 15-24 yaş grubundaki genç nüfus halkın en mutlu çoğunluğunu oluşturuyor (mutlu olduğunu beyan eden genç oranı %56,7). Diğer güncel araştırmalar ise bu olguyu desteklemekten çok uzak.

Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık işbirliği ile 13 Temmuz-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında 18-29 yaş grubu ile gerçekleştirilen “Gençlik Araştırması”na göre, gençlerin sadece %18.2’si “Mutluyum” cevabını verirken, %23’ü “Hiç mutlu değilim”,%27.5’i ise “Mutlu değilim” diyor. Araştırmada gençlerin %42.5’i, yetişkinlerin kendilerini “Anlamadığını” ifade ediyor ve %62.5 yurtdışında yaşamak istediğini söylüyor. Özetle Türkiye’de yaşamaktan mutlu değiller ve burada bir gelecekleri olduğuna inanmıyorlar.

Diğer önemli bir çalışma ise 19 Mayıs 2020’de Sosyal Demokrasi Vakfı tarafından yayınlanan “Gençlik Araştırması Raporu”. Bu rapora göre düşü ncelerini özgürce ifade edebilmek ve başkalarının düşü ncelerini özgürce ifade edebilmesi gençler için çok önemli görünen konular. Gençlerin %68,3’ü düşü ncelerini özgürce ifade edebilmeyi çok önemli olarak görüyor. %52’si ise başkalarının düşü ncelerini özgürce ifade edebilmesini de çok önemli buluyor. Düşünceyi ifade etme özgürlüğü ne verilen önem ortalaması (1-10 ölçeğinde), gençlerin oy verme davranışından (8.5) ve siyasi parti eğiliminden bağımsız (8), yani siyasi tercihleri, gençlerin bu konuya verdikleri önemi farklılaştırmıyor.

Yine dikkat çekici bir sonuç, Türkiye’de gençlerin %62,5’i eğer imkan olsa yurtdışına yerleşip orada yaşamak istediğini belirtiyor. Buradaki etkenler yine işsizlik, eğitim olanakları ve çeşitli alanlardaki eşitsizlikler; kendilerini ifade etme özgürlüklerine verdikleriönem düşü nüldüğü nde bu şaşırtıcı olmayan bir veri.

Özetle gençlerimiz mutsuz. Dinlenmediklerini ve eşit fırsata sahip olmadıklarını düşünüyorlar ve gelecekleri konusunda çok endişeliler. Bu durumda yaşadıkları toplumun ve çevrenin karmaşık sorunlarına yönelik aktif olmalarını ve yaratıcılıklarını ortaya koymalarını beklememiz çok gerçekçi olmayacaktır.

Sürdürülebilir Bir Gelecek için Ne Lazım?

  • Başlangıç noktası, yukarıda belirtilen mutsuzluk sebeplerinde yatıyor. Problemlerden -ne kadar karmaşık olursa olsun- onları haberdar etmek; fikirlerini almak. Ve bunun karar noktasına gelmeden yapabilmek.
  • Fırsat eşitliği yaratmak ve her gencin bundan faydalanmasını sağlamak. Fırsatları sunduğumuz süreçleri şeffaf ve hesap verebilir kılmak.
  • Sürdürülebilirlik ekonomisinin sunduğu cazip alanları ve istihdam potansiyelini önlerine getirmek. Uzmanlığı veya eğitimi nereden gelirse gelsin, sürdürülebilirlik dönüşümü altında herkese yönelik fırsatlar olabileceğini göstermek.
  • Yeni gözde mesleklerden bahsetmek… Örneğin yeşil enerjinin, kaynak verimliliklerinin, çevre eğitimciliğinin, yerel yönetimlerin artan öneminden bahsetmek ve kritik becerilerini buralarda geliştirmeleri konusunda onları cesaretlendirmek.
  • Umutsuzluğa kapılmalarını engellemek için korkularıyla yapıcı bir şekilde baş etmeyi öğüt vermek. Gönüllülük ile toplumsal çözümler etrafında sunabileceklerine işaret etmek.
  • “Düşüncelerini özgürce ifade edebilmek” ve “başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri” olanakları sunmak. Ancak bu çeşitlilik ve farklı ses içerisinde gezegenin, çevrenin ve toplumların karmaşık problemlerine yönelik çözümlerin oluşturulabileceğini gösterebilmek.
  • Uzak görüşlü bir bakış açısı ile, sürdürebilir bir gelecek için katılımcı, yaratıcı, inançlı gençlere ihtiyacımız var. Öte yandan bu gençler için de sürdürülebilirlik kavramının etrafında toplanmak; insan ve doğa sevgisinin merkezde olduğu bir felsefede buluşmak önemli bir itici güç.

Özetle, sürdürülebilirlik ve gençler, yan yana olduklarında bizler için bir umut kaynağı oluyor. Bunu sağlamak için çalışmaya değer…

Bu yazı ekoIQ‘da yayımlanmıştır. 

Yazar Hakkında /

gulin@brikasurdurulebilirlik.com

Gülin Yücel Amerikan Robert Lisesi’ni 1988’de, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 1992 senesinde bitirdikten sonra, 1993-1994 İngiltere Londra’daki CASS, City Üniversitesi’nden M.B.A. derecesi almıştır. İş hayatına IBM şirketinde başlamış ve yaklaşık 20 sene çalışmıştır. Perakende, sigorta, üretim, otomotiv, enerji, bankacılık olmak üzere farklı sektörlerde uzmanlık geliştirmiş, iş danışmanlığı, e-iş, CRM, ERP ve diğer büyük ölçekli hizmet projesinde çalışmıştır. IBM Küresel Hizmetler Şirketi’nin yapılandırılmasında yönetici olarak rol almıştır. Son olarak da IBM’de, 3000’in üzerinde kurumsal müşteriye hizmet veren dijital satış kanalını yönetmiştir. Sonrasında Pronet Şirketi’nde Genel Müdür olarak geçiş yapmış; 1500 üzeri çalışanı ve 150,000 üzeri müşterisi ile elektronik güvenlik alanında hizmet veren kurumun uzun vadeye yayılan değişim planını da yönetmiştir. Çalışma hayatına parallel olarak sivil toplum gönüllüğü yapan Gülin Yücel, KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) bünyesinde Özyeğin Üniversitesi ile yürütülen Goldman Sachs ‘10bin Kadın’ Projesi, IFC ile başlatılan ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ Projesi, ABD Dış İlişkiler Bakanlığı ile yapılan ‘Geleceğe Yatırım Yapın’ Projesi ve Dünya Bankası ile yapılan ‘Fırsat Eşitliği’ Projesi’ne katkı vermiştir. Ötesinde, 2015 senesinde Türkiye’de gerçekleşen C20 ve W20 toplantılarına katılmıştır. Gülin Yücel, International Society of Sustainability Professionals (ISSP) Organizasyonun çalışmalarını tamamlamıştır ve sürdürülebilirlik profesyoneli sertifikası sahibidir. 2014 senesinden bu yana sürdürülebilirlik danışmanlığı yapmakta; bu konunun gelişmesi için yazar, konuşmacı olarak farklı platformlarda destek vermektedir. Gülin Yücel, Sustineo Istanbul ve Sustineo SDG Platformlarını oluşturmanın yanı sıra, Brika Yapı A.Ş.’nin Ortağı; Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü yüksek lisans programlarında okutman ve Boğaziçi Üniversitesi’nde ziyaretçi okutman ; Keiretsu Forum’da melek yatırımcıdır.

Sürdürülebilirlik yolculuğunuzda sizlere destek olmak için varız
X