Raporlama Standartlarında Güncellemeler I: IFRS – Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Raporlama Standartlarında Güncellemeler I: IFRS – Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

IFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları; Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu tarafından sunulan, TCFD standartlarına uygun olarak, sermaye piyasaları için sürdürülebilirlikle ilgili açıklamalara ilişkin küresel bir temel sağlamak için oluşturulmuştur.

IFRS S1, şirketlerin, kısa, orta ve uzun vadede karşılaştıkları sürdürülebilirlik risklerini ve fırsatlarını bildirmelerini zorunlu kılmaktadır. Standart; şirketlerin, yatırımcıların karar vermeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri sunmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

IFRS S2 ise, iklimle ilgili özel açıklamaları ortaya koymaktadır ve IFRS S1 ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

IFRS, finansal önceliklendirme yöntemini kullanarak konuların belirlenmesini desteklemektedir. Finansal önceliklendirme iklim ve sürdürülebilirlikle ilgili diğer konuların şirketin finansalları üzerindeki kısa, orta, uzun vadedeki etkisi üzerine çalışılmasını amaçlar.

CDP, ISSB tarafından geliştirilen iklim ile ilgili yeni açıklama standardını platformuna entegre etme kararı almıştır[1].

IFRS, GRI ve ESRS’in de raporlamada ek rehberlik kaynağı olarak kullanılabileceğini önermektedir.

18 Ocak tarihinde IFRS ve GRI, sera gazı emisyonlarına ilişkin birlikte çalışabilirlik hususlarının özetini yayınlamıştır[2]. Yayın, bir şirketin Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı (GHG) emisyonlarını hem GRI 305: Emisyonlar hem de IFRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar uyarınca ölçerken ve açıklarken dikkate alması gereken birlikte çalışabilirlik alanlarını göstermektedir .

IFRS, 1 Ocak 2024 tarihinde başlayan raporlama dönemi itibariyle geçerlidir.

International Sustainability Standards Board (ISSB), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)’yi bünyesine katmıştır. 2024 yılından itibaren TCFD ile ilgili aktivitelerin sorumluluğunu ISSB yüklenecektir.

Kaynaklar:

[1] https://www.cdp.net/en/articles/companies/cdp-to-incorporate-issb-climate-related-disclosure-standard

[2] https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/ifrs-s2/interoperability-considerations-for-ghg-emissions-when-applying-gri-standards-and-issb-standards.pdf

https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/

https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/#news

Yazar Hakkında /

ozgetugrali@gmail.com

Sürdürülebilirlik yolculuğunuzda sizlere destek olmak için varız
X