Küresel Riskler Raporu 2022 Yayınlandı

Küresel Riskler Raporu 2022 Yayınlandı

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) hazırladığı Küresel Riskler Raporu 2022 yayınlandı. 

 Bu raporda WEF, en güncel Küresel Risk Algı Araştırması’nın (GRPS) sonuçlarını ve mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel ve teknolojik gerilimlerden kaynaklanan temel risklerin bir analizini sunuyor. Rapor, COVID-19 pandemisinden dersler çıkararak, gelecekteki krizler için ulusal dayanıklılık ekosistemlerinin hazırlanmasına ilişkin önerilerle sona eriyor.

Küresel Riskler Raporu 2022’ye göre:

 • Küresel Risk Algı Araştırması;
  • Her 6 kişiden sadece 1’i dünyanın görünümü hakkında iyimser hissediyor ve her 10 kişiden sadece 1’i küresel toparlanmanın hızlanacağına inanıyor.
  • Katılımcılar, pandeminin başlangıcından bu yana en çok toplumsal ve çevresel risklerin kötüleştiğini, “sosyal uyum erozyonu” ve “geçim krizlerinin” bu listede en üst sıralarda yer aldığını belirtti.
  • Katılımcıların görüşleri, uluslararası risk azaltma çabalarının etkinliği konusunda büyük bir hayal kırıklığına işaret ediyor. “Ticaretin kolaylaştırılması”, “uluslararası suçlar” ve “kitle imha silahları” en etkili çaba gösterilen alanlar olarak; “yapay zeka”, “uzaydan yararlanma”, “sınır ötesi siber saldırılar ve yanlış bilgilendirme” ve “göç ve mülteciler”, katılımcıların çoğu tarafından uluslararası risk azaltımının başlamadığı alanlar olarak sıralandı.
 • Sistematik sorunları çözmek için küresel liderler bir araya gelmeli ve eşit bir küresel toparlanma ve net-sıfır geçişi sağlamak için koordineli ve çok paydaşlı bir çözümü benimsemelidir.

 Küresel Risk Algı Araştırması’na göre dünyayı 10 yılda bekleyen 10 risk şu şekilde:

 • İklim için eyleme geçme başarısızlığı
 • Aşırı hava koşulları
 • Biyoçeşitliliğin kaybı
 • Sosyal uyumun aşınması
 • Yaşam için gerekli koşulları elde etmeye yönelik krizler
 • Bulaşıcı hastalıklar
 • İnsanların çevreye verdiği zarar
 • Doğal kaynak krizleri
 • Borç krizleri
 • Jeo-ekonomik zorluklar

Top 10 Global Risks by Severity - Global Risks Report 2022, World Economic Forum

Raporun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf 

Yazar Hakkında /

info@brikasurdurulebilirlik.com

Sürdürülebilirlik yolculuğunuzda sizlere destek olmak için varız
X